Cần thợ bột và CTN. Tiệm vùng Newnan 85S, khu mũ trắng. Tip good. Khách lịch sự vui vẻ. Cách chợ Trinh 25-30’. Income 4500-5000. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ ý