Cần Thợ nail Nam,Nu, vo/chong có Kinh nghiêm về bột va TCN bao lương 4k,cách sugarloaf 1h tiêm đong cửa CN nếu ở vùng Lawrenceville, Gwinnett có thể đi chung xe . 404-735-5102