Khu trang , Tiệm đông khách bột cần thợ Nail gấp bao $1800-3000/ 2 tuần/ 6 ngày hoặc thợ nữ tay chân nước, trên chia 6/4, chổ làm rất thoải mái vui vẻ hoà đồng ,co chổ ở cho thợ ở xa đến, giá nail còn cao bảo đảm lương tử $6000 đến $8000/ tháng, nếu biết Làm Eyelash lương rất cao ,Xin liên lac 3618005236 bus .or (361)4135336 cell thanks ! khách bột rât nhiều