Cần thợ Nam or Nữ biết làm tay chân nước,gel, bột or dip, tip cao,mọi người trong tiệm vui vẻ,hoà đồng,làm trong không khí gia đình. Tiem co income cao, khach walk in rat dong. Ăn chia lương $1500-$3000/Tuan.Luong theo kinh nghiem. Xin liên lạc Minh (Johnny) 6192740333