Cần thơ nam hay nữ biết bôt , dip , và chân t . Bao lương 1000/6 ngày.
Chân tay nước 750/6 ngày
Xin goi 6307489981