Cần 2 thợ nail Yêu nghề. Tính tình dễ thương. Tiệm không dipping. Ai muốn vào làm học nghề cũng được mình sẽ cố gắng chia se giúp.