Tiệm ở Woodstock/Canton. cần nhiều thợ biết làm bột hoạc chân tay nước. Lương cao tip hậu. Cần thợ làm full time. Cách outlet 10 phút.