Bao lương $900 – $1050/6 ngày (hơn ăn chia). Đông khách. Giá cao. Tip cao. 95% Cash Tip. Tiệm trong khu chợ Fry’s.
Đảm bảo income cao và ổn định, không tranh giành, vui vẻ.