Cần thợ Nails vùng Mỹ trắng sang, tiệm rộng lớn nhất vùng. East Cobb Marietta GA tiệm rộng lớn 3800 sqf tiệm nails rất sang trọng….Cần thợ Nails làm 6 ngày/ tuần, tuần $1000 = TCN, đáp và nhúng. Cần thợ Tay chân nước biết son Gel $120/ngày và cũng cần thợ làm part time…chủ sẽ trả tiền típ cho thợ =tiền mặt ( all cash ) Anh chị sẽ làm việc trong môi trường sạch sẽ và chuyên nghiệp, sẽ có rất nhiều ưu đãi khi làm việc lâu dài.
Xin liên lạc với:
Emma : ( 678) 926-1615
Xin cảm ơn nhiều