Tiệm nails ở Lincoln NH cần thêm thợ. Tiệm ở khu du lịch, trược tuyết. Khách đến thăm địa phương mỗi ngày. Tiệm rất đông khách 4 mùa quanh năm. Tiệm làm đủ thứ, Minh cần nhất là chân tay nước. Biết làm bột, dip thì càng tốt. Lương thì tùy ý, muốn bao lương, ăn chia, hay w2 thì mình có thể thương lượng. Có chổ ở nếu như anh chị, cô chú cần. Anh chị em, cô chú nào có điều kiện thì xin liên hệ Minh ở 6037278764