Tiệm nails ở Templeton, cali cần thợ nails TCN va gel sơn đẹp. Làm việc có tâm va trách nhiệm, bao $900/6 ngày. Khách sang MỸ trắng, tip cao, chỗ ở sạch sẽ, làm việc thoải mái. Gọi Long 7148043458.