Tiệm đang đông khách, khu công nghiệp (businesses area) tips hậu. Cần thợ nails mọi lứa tuổi, xin liên lạc Hoa 207 852 0063