Cần thợ full time/part time, tiệm khu Mỹ Trắng 100%, tips cao, chổ làm vui vẻ. tiệm mỡ cửa Mon-Sat: 9:30 – 7:00, Sun: Closed. Có Chổ Ở Nếu Cần.