Cần thợ nail có kinh nghiệm biết làm Bột ombre , sns dipping powder. Bao lương $5000-$6000 nếu cần có chỗ ở cho thợ ở xa lương rất cao. Nếu Như làm đẹp tiền tip rất là Cao Tùy theo khả năng.