Cần gấp 2 thợ nail, 1 chân tay nước bao lương $110/ngày . 1 thợ bột $125/ ngày trên ăn chia 6/4.tiệm cách King of Prussia mall 10phút. Gọi Duy số máy 4846745667. Tiệm khu Mỹ trắng ,tip cao. Thành that cam on.

Name: Duy

Phone Number: (215) 272-9979