Cần thợ Nails , Có chỗ cho thợ ở xa . Bao lương 1000-1200(6 ngày) trên an chia. Sđt liên lạc 6018132630