Tiem Em dang Can tho not hoac tho Chan tay nuoc , tiem gan khu shopping forum , ai that long xin lien he 2105928814