Cần sang tiệm Nails khu mỹ trắng thành phố Wylie,Tx , 12 ghế , 6 bàn , đầy đủ tiện nghi , giá $115 , income :$7000-9000/week,nếu thật lòng muốn xem sẽ đưa giấy tờ chứng minh , xin vui lòng liên lạc Tracy phone:469-360-4645 Thank you