Cần sang tiệm nails vùng biển (Encinitas) north San Diego, khu mỹ trắng rất sang tiền tip cao, tiệm có 5 bàn 5 ghế máy giặt và máy sáy 1 phòng wax. Khách walk-in rất đông. Tay chân nước và gel manicure rất đông. Rất thích hợp cho gia đình 3 tới 4 người làm.Hiện tiệm có 3 người làm full-time và 1 part-time. Muốn biết thêm xin goi.