Cần sang tiệm nails vì chuyện gia đình. Tiệm mới Bill nằm ở midtown đường Moreland Ave. Khách nửa trắng nửa đen. Tiệm sạch sẽ sang trọng, imcome ổn định, tip hậu. tiền rent thấp. Giá cả thỏa thuận. Ai có nhu cầu thật lòng mua xin liên hệ (678)-515-0932.