Tiệm o tp Tempe AZ, khu 80% mỹ trắng , 20% mix, khách dễ thương lich sự, gần nhiều khu appartment , chợ , nha bank và gần trường hoc ASU, khu busy rat good location, tiệm rộng 1300sqf , rent 2600/thang luôn tiền CAM có 8 ghế , 8 bàn nails bar, 1 phong wax, 1 phong facial , máy giặt máy sây dầy đủ , tiệm hiện có 7 thợ , income cao trung binh 35k/tháng, tiệm bulit khách trả tiền mặt rất nhiều ! tất cả còn mới , supply nhiều , 700 màu sns , 700 mày gel…. giá bán 100k ! xin gọi 971 998 7856 more information! thanks all!!