Tiệm cần sang gấp vì cần move đi nơi khác.Tiệm đang có 8 thợ.Income/tháng hơn $40 ngàn.Tiền rent/tháng 1,339.Giá bán $98,900.Anh chị thật lòng muốn mua xin gọi sdt Minh 843-245-6176 hay Phượng 803-825-1913.