Cần bán 4 tiệm Nails …3 tiệm mới cây xong,(1 tiệm đang hoạt động ,có 10 ghế,10 bàn,2 phòng wax,2 resroom mới Bill được hơn 1 năm ..income $40-$50 ngàn/tháng,có 7 thợ,tiền rent$2800/tháng ..tiệm nằm ngay cửa trại lính khách rất dễ,(giá bán cho tiệm này$165 ngàn)1 tiệm 6 ghế ,6 bàn,2 phòng wax..1 resroom..tiền rent $1950,giá bán $75 ngàn…….1 tiệm 9 ghế ,12 bàn ,2 resroom,2phong wax…tiền rent$3500/tháng…giá bán$215….1 tiệm đang Bill sắp xong..có 14 ghế,14 bàn…tiền rent $3800/tháng…giá bán…$290k(tự bỏ Nails supply)và bán 3 cái nhà hàng.1 cái 40 ghế có đầy đủ…giá bán $145ngàn…mọi chi tiếc xin liên lạc qua Cell phone:9316249708 (gặp dũng)nếu gọi không được thì nhắn tin thanks