Cần sang tiệm nails ở vùng Ennis, Texas, cách Arlington 40 phút . 1400 square feet,Tiền rent $2990 tháng, Free nước, có tổng cộng 5 thợ. Cần thợ bột part time. Khu Ba mau. Có 2 phòng wax. Thật lòng muốn mua xin liên lạc Lily 817-983-8023 hoặc 972-875-4595.