Tiệm ở 75S McDonough tiệm có 8 ghế 6 bàn good location good income Ai thật lòng mua thì gọi số 678-545-7212