Tiệm nails trong vùng Glen Allen, VA
Tiệm rộng 1500 sq.ft
Hiện có 7 bàn và 7 ghế, washer, dryer, 1 phong wax, 1 phòng nghỉ ngơi, and include all the equipment. Giá 45k.
Nêú ai thật lòng xin liên hệ
Ann (804) 868 8218
Kenny (804) 274 0531
Cơ hôị tốt cho ai muốn làm chủ, giá cả có thể thương lượng thêm đôi chút.