Tiệm vùng Jackson Tennessee. Nằm bên cạnh Walmart và Lowe’s , giá Nail cao. Vì lý do gia đình dọn đi nơi khác cần bán gấp , thật lòng xin liên lạc : Antony : (731)256-1955 , (731)335-2427