Cần sang tiệm nails khu mỹ trắng sang trọng, tiệm rất rộng , đẹp, và không cần phải sữa chữa . Nếu ai thật lòng xin liên lạc Phương 9545608658 call or text, để biết thêm chi tiết