Tiem Nail nam tren duong chinh ke ben Super Walmart. Chu nhan retire muon move ve vung nang am. Hien tai khong tim duoc tho giup. Income tu 20k thang tro len neu co nguoi lam thi income se cao hon, rat tot cho gia dinh co 3 nguoi lam tro len, tien rent $3228 include c.a.m. Neu ai that long muon mua co the toi ngoi lam va coi. Xin L/lac 443-695-8669(cell)