Tiệm nails cần bán, tiệm ở thành phố Peoria arizona, tiệm có 8ghế 6bàn, 1phòng giặt, 1phòng wax, có khách ổn định, giá cao, tip tiền mặt nhiều, do không người trông coi cần bán…please call 623-3323529 tom. Thanks all