Tiệm mới bill. Tiệm 6 ghế 8 bàn . Gần chợ Dolar general. Có phòng wax . Phòng giặt . Tiệm đẹp rộng . Moi chi tiết xin liên hệ 3615853951. Nếu khg trả loi đt xin để lại tin nhắn . Cám ơn