Hello, Hiện chúng tôi đang cần sang tiệm nails trong mall! Giá nails cao,Tiền rent thấp, Income ổn định và có giấy tờ chứng minh. Tiệm khách đông và 90% mỹ trắng! tiệm có 6 ghế pedicures và 6 bàn làm nails, phòng wax, phòng ăn, máy giặt máy xấy và supplies đầy đủ.Cần sang lại cho người có khả năng và thật sự muốn làm!good for family,retirement town. Bảo đảm lấy lại vốn trong vòng 1 năm. cell(206-457-9997), work(918-333-9933)