Cần sang tiệm nails ở Orlando Fl. Tiệm có good location Marshall, Target, Bed bath beyond, Gym, Market…, good income. Đảm bảo đến coi tiệm sẽ thích. Anh chị em nào thật lòng xin gọi hoặc nhắn tin 407 401 2327