Cần sang tiệm Nails. Vì không có người trong coi. Trong khu Home Depot, tập thể dục, chợ plaza và nhiều tiệm khác. Tiệm nằm trên đường lớn. Tiệm có 9 ghế 6 bàn. Làm ơn gọi để biết thêm chi tiếc. Cám ơn nhiều.
Xin liên hệ: Vivian734-271-5899