Tiệm rộng trên 1200 SF. Rent $3400 . Income trên $400K/năm. Tiệm có 6 ghế spa. 8 bàn . 1 phòng wax , 1 phòng ăn. Lease còn 4 năm . Tiệm đẹp và sạch sẽ. Nằm trong plaza lớn ( Walmart, Ross, Aldi and Dollar Tree) . Tiệm còn đầy đủ supply. Tiệm có trên 700 màu bột dip và nhiều gel polish mới. Tiệm rất đông khách walk-ins. Vì phải move qua tiểu bang khác nên cần sang lại tiệm . Thật lòng xin gọi.