Tiệm Moon and Stars Nails&Spa cần sang vì lý do gia đình. Tiệm nằm ở Lauderdale by the Sea , East Commercial. Tiệm rất đẹp và sang trọng, khách mỹ trắng, khu nhà giàu. Tiệm rộng 4700 sqf , có 2 spaces, có 5 phòng để làm facial, waxing, lashes,