Cần bán tiệm nails , tiệm rất đông khách, khách trắng 70% đen 30% nails giá cakhách sang cho típ hậu , tiệm rộng sạch đẹp , good location, 10 ghế 8 bàn 2 phòng waxing , income từ $40 k đến $50 k 1 tháng , cho ngồi coi khách và coi statements credit card , tiền rent $2200 , 1800 spt , tính luôn cam , giá bán $ 110 k ,bảo đảm chỉ một mùa là lấy lại vốn , vì ly do gia đình và move đi tiểu bang khác nên cần bán gấp , nếu ai muốn có cơ hội làm giàu , xin liên lạc 3367823192 , gặp Diễm thank you .