Cần sang tiệm Nail trong khu chợ Whole Food, rất tốt gia đình, income ổn định tiệm gồm có 7 bàn 7 ghế và phòng Wax riêng, và nếu các bạn muốn mở rộng có
Thể lấy thêm Space kế bên Available in February.
Thật lòng xin liên lạc John ở số 843-450-4128 xin cảm ơn