Tiệm đã hoạt động trên 10 năm, income ổn định. Tiệm rộng 2,600 square foot , 10 bàn , 10 ghế và 5 phòng. Có máy giặt, sấy. Rent $2,900