Tiệm nail nằm trong khu chợ The Fresh Market , không có tiệm cạnh tranh ,khu khách sang trọng , giá nail cao , income $ 75,000 . Quí vị nào mua tiệm Đảm bảo sẽ lấy lại vốn nhanh . Mọi chi tiết xin liên lạc Phuoc 9048743990