5ghe,6ban rent 1950$ ( bao nước rác)gd anh chi co nhu cầu xin lien he 3368548050 or 2102942068 vi k co ng lam ,neu that Long e de gia rẽ cám on