Lý do di chuyển đi tiểu bang khác nên cần sang lại tiệm rộng 1,200 sqft, cách biển 10 phút ,trong ION shopping center , good location, Mỹ trắng 100% , tip cao, tiền rent rẻ,income ổn định, tiệm có 8 bàn , 8 ghế spa + 2 kids pedicure + 1 phòng wax, phòng ăn Thật lòng, mọi chi tiết xin liên hệ: Duyên : 6109995623, Ste : 6109995723