Cần sang tiệm nail ở khu Mỹ trắng do không có người chăm coi. Tiệm có 6 ghế mới thay và 6 bàn làm tay. Tiền rent tiệm $1500/ tháng. Ai quan tâm xin liên hệ số điện thoại 912-306-5496