Tiệm đẹp sang trong ở MC kinney. khu sang 99% mỹ trắng , giá service cao .. Income đã vào ổn định và đang lên vì có lượng Thợ chất lượng … Supply đầy đủ và còn nguyên .. mới 90% vào làm ngày không cần sắm supply … khách quen rất nhiều và lui tới thường xuyên… Hệ thống quảng lý khách đang tốt .. Tiệm 24ghế ,2 phòng wax , 2 phòng rest room , rộng 2600 sf … vì lý do cá nhân trong gia đình nên muốn bán ..co gì xin liên hệ …Thật lòng muốn mua xin liên lạc
cell: 214 315 3128