Không người trông coi cần sang tiệm gấp , ( Moving) . Tiệm mới đang build ở Seminole, good local,khu mỹ Trắng , tiệm sạch rộng đẹp 5 ghế ,4 bàn , có thể thêm bàn ghế nếu muốn .tốt cho gia đình làm chủ. Thật lòng xin liên hệ . Nhắn tin hoặc gọi số phone : 727-656-8356