***Vì lí do move qua chỗ khác và có con nhỏ mới sinh, không có người trông coi nên cần sang tiệm. Tiệm rent new, GOOD LOCATION nằm trong khu phát triển dân cư đông đúc Little 5 Points khách travel nhiều, khách sang good tip, mỹ trắng dễ chịu. Tiền rent rẻ.
**Cell phone: 404 431 9560 ( Nhân ) hoặc 404 698 6936 ( Phi ). Nếu không nghe máy xin hãy Text SMS