Cần sang tiện nail gấp vì ko họp hùn hạp ,và không người trông coi .
Tiệm ở Seminole khu mỹ trắng khu vực sang trọng .Tiệm đang build được 5 tháng,tiệm thoáng sạch đẹp vô làm ngay mọi thứ đã sẵn sàng ,tiệm 5 ghế, 4 bàn tiệm còn rộng có thễ bỏ thêm bàn ghế nếu muốn.
Thật tâm muốn biết thêm chi tiết gọi hoặc nhăn tin số phone : 7276568356 gặp Tuyết