Tiệm Nail cần Sang vì không người take care. (rất rẻ so với income của tiệm ). Tiệm mới Remodel và lease mới .Giá rẻ hơn build tiệm. Giá rent không tâng trong 5 năm. Chi phí cho tiệm chỉ $2820/tháng bao gồm tất cả rent, điện, nước, everything v.v.v) Tiệm build khách Mỹ trắng. Có chứng minh income. Khách trả / cho tip cash cao. Income tiệm ngày càng cao. Tiệm co 6 Tables and 6 pedicure chairs are brand new, có phòng wax,máy facial,máy giặt, máy sấy). Tiệm có 4 -5 người làm. Income sẽ cao hơn nếu chủ mới có thêm thợ và biết làm eyelash extension/ facial/design. Tiệm có website cho khách make appointment,và quảng cáo Google . Thật lòng muốn mua xin gọi 480-899-9885 or text 480-406 4671 đễ biết thêm chi tiết.