Tiệm Nail đã làm business trên 19 năm. Tiệm đông khách và khách mỹ trắng nhiều, tiền tip cao. Tiệm có 4 ghê pedicure 4 ghế manicure, có 4 phòng tanning bed và phòng waxing room. Tiền rent rất là rẻ nữa.
Xin vui lòng liên lạc nhé!
Bán giá $60k.
Cần bán tiệm để có thời gian với gia đình.
Perfect turn key opportunity for the new owner. Price cần be negotiated. Willing to train.
Thanks