Tiệm nail vùng Mesa cần sang lại vì thiếu người trông coi. Tiệm có 6 ghế spa, 8 bàn nail, 1 phòng wax, có 5 thợ. Lease còn 2.5 năm, 5 năm option, rent $3200 tháng, rộng 1200sf, income $240000/năm.
Giá $98000, nếu thật lòng mua có thể thương lượng.